عشق ابدی

همیشه منتظر کسی باش که تو رو با همه دیوونگیت قبول


داشته باشه وتو رو به همه نشون بده بگه:


این دیوونه .... عشق منه


+ تاریخ یکشنبه شانزدهم تیر ۱۳۹۲ | ساعت0:10 | نویسنده رضا
|